Přihláška do oddílu

Informace k přílášení a přihláška

Přihlášení do oddílu se provádí vyplněním dvou dokumentů:

První část je elektronická verze. Druhá čast se týká souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tu vytiskněte a vyplněnou a podepsanou odevzdejte svému trenérovi.

Dále je nutné do 30. září uhradit členský příspěvek a zajistit doklad o zdravotní způsobilosti. Bližší info naleznete zde:

 

Objednávka dresů a oblečení